Lufttäthetsprovning av byggnader

Syftet med lufttäthetsmätningar är att bestämma byggnadens täthetsnivå samt hitta otäta områden. Det är också viktigt att fastställa byggnaders lufttäthet gentemot byggherrens ställda krav. I samband med täthetsprovning utförs oftast en luftläckagesökning så att eventuella täthetsbrister sedan kan åtgärdas. Lufttäthetstest gör att du kan förstå hur mycket byggnaden är värd och hur byggnadsarbetet utfördes vilket bidrar till möjligheten att minska oönskade luftläckage.

Vi jobbar enligt SS-EN ISO 9972:2015 samt Branschstandard ByggaL. Kvaliteten på våra lufttäthetsmätningar har upprepade gånger bekräftats av jämförande tester mellan laboratorier enligt ISO/IEC 17043. Arbeten utförs av kvalificerade och erfarna specialister. Vårt laboratorium har utfört mer än 6 000 lufttäthetstester.

Vi jobbar i Götaland och Svealand (följande län: Stockholm, Uppsala, Skåne, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Halland, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge.)

Du kan lägga en beställning eller få en offert via:


Exempel på våra genomförda arbeten:

Lufttäthetstest av ett enbostadshus

Lufttäthetsprovning av ett enbostadshus

Lufttäthetsprovning av stora utrymmen

Lufttäthetsmätning av stora utrymmen

lufttäthetsmätningar i ett hus med halmtak

Lufttäthetstest i ett hus med halmtak

Vanliga frågor

Vad kostar lufttäthetsprovning?

Priset för lufttäthetstestet beror på det uppvärmda området i byggnaden. För flerbostadshus och andra större byggnader bestäms priset individuellt.

Leveranstid

Tid för genomförande och leverans av uppdrag enligt överenskommelse. Lufttäthetsmätning tar vanligtvis 2-3 timmar.

När är den bästa tiden att mäta byggnadens lufttäthet?

Det är bäst att utföra lufttäthetstestet två gånger: före och efter hela inredningen av huset.

  • Det första testet utförs under byggskede. Då har man chansen att enklare åtgärda eventuella läckage i tätskiktet.
  • Det andra testet utförs vid färdigställande av byggnad för att verifiera slutligt lufttäthetsresultat.
  • Lufttäthetsprovning kan utföras i befintliga byggnader som del av statusinventering inför reparation, ombyggnad eller som del av utredning av problem med avseende på hög energianvändning och problem med termisk komfort.

Ska jag göra lufttäthetsprovning innan jag köper ett hus?

Ett lufttäthetstest rekommenderas innan du köper ett hus. I vår praktik har det förekommit många fall där köparen vägrar bostaden eller förhandlar om ett mycket lägre pris efter att ett fel upptäcks. Byggare bör vara uppmärksamma på detta, för efter att ha utfört ett lufttäthetstest i tid är det möjligt att undvika sådana förluster.

Vad är fördelen med lufttäthetsmätning?

PUnder byggnadens lufttäthetstest identifieras otäta områden i byggnaden. God lufttäthet i byggnaders klimatskal har stor betydelse för energianvändning samt brandsäkerhet. Dessutom minskar det risk för sprindning av radon, fukt, buller och lukt. Luftäthetsmätning hjälper er att spara tid, pengar och undvika eventuella kostnader för byggnadsreparation.

Vilken är den största byggnaden vi kan göra testet i?

Vi utför även lufttäthetsprovningar i stora byggnader. Den största byggnadsvolymen som hittills uppmätts är 419 235 m³. Vi kan även utföra ett lufttäthetstest för en mycket större byggnad, det finns inga begränsningar. Vi är redo för utmaningar.

Hur utförs lufttäthetstestet?

Vi använder senaste teknik med värmekamerautrustning och täthetsprovningsutrustning av typ Blower Door.

Vad är krav på byggnadens lufttäthet?

  • BBR ställer krav på att byggnader under 50m² ska ha ett högsta luftläckage på 0,6 l/sm² vid 50 Pa tryckskillnad, medan byggnader över 50m² inte har ett direkt krav på lufttäthet utan har istället krav på byggnadens energiprestanda. Det beror på byggnadens storlek om BBR-kravet för luftläckage gäller för byggnaden.
  • Ett vanligt riktvärde i branschen för byggnadens lufttäthet är att komma under 0,6 l/sm² för alla nya byggnader.
  • Det är kommunerna som ställer krav på om byggnaden ska lufttäthetsprovas som en del i kontrollplanen i bygglovet.

Finns det något skillnad på lufttäthetstest i ett tegelhus och ett ramhus?

Lufttäthetstestmetoden förblir densamma och måste uppfylla samma krav.

Ska jag göra om lufttäthetstestet?

Det rekommenderas att utföra lufttäthetstestet två gånger, d.v.s. före och efter hela inredningen av bostad.

Kontakta oss för offert

Standardservicepaketet inkluderar:

  • Lufttäthetsprovning (1-2 timmar)
  • Läckagesökning 1 timme (om det behövs)
  • Presentation av mätresultat i protokoll